TEXAS 

Jackie Bachmeier

HOUSTON

Amy Steinwald

SAN ANTONIO